butla z tlenem

Tlen kojarzony jest przede wszystkim jako pierwiastek chemiczny, który powszechnie występuje w podstawowych związkach w przyrodzie. Zawarty jest m.in. w atmosferze ziemskiej czy wodzie, a jego obecność jest niezwykle istotna przy procesie oddychania komórkowego. Nie jest to jednak jedyna rola tego pierwiastka z grupy tlenowców, bowiem tlen ma bardzo szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłowych i nie tylko.

Tlen jako gaz przemysłowy

Z uwagi na swoje właściwości, tlen daje wiele możliwości w różnych gałęziach przemysłu. Popularnie stosowany jest m.in. w procesie spawania i cięcia metali. Dokładniej wykorzystuje się go jako składnik mieszanek osłonowych do spawania. Co więcej pozwala na spalanie stali (dzięki wytwarzaniu wysokich temperatur w palnikach), a także cementu, szkła czy aluminium – w związku z tym, jako gaz techniczny jest powszechnie wykorzystywany nie tylko w przemyśle metalowym, ale także szklarskim i innych branżach hutniczych. Dzięki temu, że wchodzi w reakcje z innymi gazami, można nim skutecznie podwyższyć temperaturę spalania.

W kontekście przemysłu warto wspomnieć o innych ogólnych cechach zastosowania tlenu. Przede wszystkim obniża zużycie paliwa i zmniejsza emisję dwutlenku węgla, co zwiększa wydajność szeregu procesów. Co więcej, tlen jest wykorzystywany jako utleniacz np. przy paliwach rakietowych czy wcześniej wspomnianych palnikach.

Przemysł to nie tylko wyroby hutnicze. W związku z tym warto dodać, że tlen ma również swój udział w przemyśle spożywczym. Dzięki temu pierwiastkowi chemicznemu produkty spożywcze zachowują swoją świeżą i naturalną barwę. Tlen jest szczególnie istotny przy „oddychaniu” owoców i warzyw.

Inne zastosowania tlenu

Na koniec warto wymienić inne przykłady, pokazujące różnorodność zastosowania tlenu. Pierwiastek ten bardzo ważną rolę odgrywa w medycynie, bowiem służy m.in. do podtrzymywania procesu oddychania. Wykorzystuje się go przy leczeniu chorób oraz podczas operacji. Innym mniej oczywistym zastosowaniem jest natomiast sporządzanie na jego podstawie mieszanek oddechowych do nurkowania, czy też wykorzystanie do zwiększenia wydajności oczyszczalni ścieków.