gaz w aerozolu

Gazami technicznymi nazywamy gazy albo ich mieszanki, które mają zastosowanie w przemyśle. Najczęściej są to takie substancje jak: acetylen, azot, dwutlenek węgla, hel, wodór oraz sprężone powietrze. Jak dokładnie się z nich korzysta?

Zastosowanie acetylenu

Acetylen jest bezbarwnym gazem charakteryzującym się słabym zapachem i spalającym się białym płomieniem (zapach nieprzyjemny świadczy o jego wysokim zanieczyszczaniu). Używa się go m.in. przy obróbce metali, w szklarstwie, a także podczas badań naukowych.

Zastosowanie azotu

Azot to główny składnik ziemskiej atmosfery. Jest bezbarwny, bezwonny oraz nietoksyczny, choć duszący w przypadku bardzo wysokiego stężenia. Azot stosowany jest m.in. w branży spożywczej, np. w procesie pakowania żywności. Ciekłego używa się natomiast przy szokowym mrożeniu żywności. Azot znajduje zastosowanie również w budownictwie i przemyśle chemicznym.

Zastosowanie wodoru

Kolejnym gazem technicznym, który podobnie jak pozostałe znajdą Państwo w ofercie naszej firmy, jest wodór. Jest bezwonny oraz bezbarwny i choć cechuje się palnością, nie zawiera w sobie atomów węgla. Sprawdza się m.in. w przemyśle chemicznym, szklarskim i spożywczym, a w połączeniu z tlenem, używa się go do płomieniowego cięcia pod wodą. Dodatkowo z wodoru korzysta się w procesach utwardzania olejów roślinnych przy produkcji margaryny i innych tłuszczów.

Zastosowanie helu

Hel jest gazem technicznym nietoksycznym, o właściwościach niekorozyjnych. Pozyskuje się go z naturalnych złóż, jednak pojawia się problem z jego niedoborem, dlatego częsty jest nawet jego odzysk. Helu używa się przy spawaniu, obróbce cieplnej i kalibracji różnych urządzeń, a ponadto przy pompowaniu poduszek powietrznych w pojazdach.

Zastosowanie dwutlenku węgla

Praktyczne zastosowanie ma też dwutlenek węgla, którego używa się m.in. do produkcji napojów gazowanych, konserwacji wina i pakowania żywności. Poza tym sprawdza się przy wytwarzaniu aerozoli i broni wiatrowej.

Gazy techniczne to liczna grupa substancji o bardzo szerokim zastosowaniu. Jeśli są Państwo zainteresowani ich zakupem, zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami.