tlen w cylindrze

W przemyśle, w różnego rodzaju procesach technologicznych, stosowane są różnego rodzaju gazy techniczne. Często użytkując przedmioty codziennego użytku, nie myślimy nad ich technologią wytwarzania, wpływającą bezpośrednio na jakość i trwałość produktu końcowego. Czym są gazy techniczne? Jakie gazy nazywamy gazami czystymi, gdzie są stosowane, w jakiej formie dystrybuowane?

Co to są gazy techniczne?

Gazy techniczne, to gazy, które przechowywane są w skroplonej postaci w specjalnych butlach pod wysokim ciśnieniem. W zależności od branży ulegają one różnym podziałom. Dajmy na to, w przemyśle spawalniczym występują gazy palne i osłonowe. W przypadku branży spożywczej mamy gazy czyste i różnego rodzaju mieszanki gazów.

Do gazów czystych – sprężonych zaliczamy:

  • tlen,
  • acetylen,
  • azot,
  • argon,
  • hel,
  • wodór,
  • dwutlenek węgla.

Zastosowanie gazów czystych

Gazy czyste stosowane są zarówno w branży spożywczej, laboratoriach analitycznych, przemyśle spożywczym, chemicznym, petrochemicznym, szklarskim, hutniczym, w medycynie, w branży samochodowej (podczas produkcji poduszek powietrznych), jak i w gaśnicach samochodowych. Niezwykle istotne jest w procesie produkcji gazów czystych, stosowanie się do surowych wymogów produkcyjnych. Dostarczane nie tylko przez nas gazy poddawane są wnikliwej kontroli jakości. Badana jest zawartość zanieczyszczeń w gazie, którego poziom odpowiada za tzw. klasę gazu. Czy to do zastosowań w przemyśle analitycznym, elektronicznym, czy w laboratoriach, czystość gazu to podstawa optymalizacji procesów produkcyjnych, właściwej pracy maszyn i poziomu kosztów produkcyjnych.

W jaki sposób sprawdza się czystość gazu?

Tak jak wspominaliśmy, czystość gazu to podstawowy parametr, który sprawdzają nasi klienci podczas zakupu. Zdajemy sobie doskonale z tego sprawę, dlatego sposób oceny czystości gazu mamy opracowany do perfekcji. Stosowane metody oceny czystości gazu stosowane w naszej firmie są zgodne z najsurowszymi wymogami technologicznymi w branży. Czystość gazu można określić nie tylko procentowo, ale także w tzw. klasie czystości gazu. Wydaje się to skomplikowane, ale tak naprawdę jest to dość logiczny sposób oznakowania gazów czystych. Zacznijmy od początku. W przypadku metody procentowej określona jest po prostu minimalna zawartość zanieczyszczeń w mieszaninie gazu. Mówimy więc o minimalnej wartości czystości gwarantowanej, czyli całkowitej ilości zanieczyszczeń, określonej poprzez analizę gazu.

Określając stopień, klasę gazu, określona zostaje wartość procentowa skrótowo (liczba dziesiętna – określa klasę gazu). Pierwsza cyfra oznacza liczbę: 9, a druga cyfra odpowiada ostatniej cyfrze wartości procentowej:

  • stopień czystości gazu: 6.0 oznacza czystość na poziomie 99,9999%,
  • stopień czystości gazu: 5.5 oznacza czystość na poziomie 99,9995%,
  • stopień czystości gazu: 5.0 oznacza czystość na poziomie 99,999%.