spawanie

Spawanie jest jedną z najpopularniejszych metod łączenia metalu, pozwalającą na uzyskanie znakomitej szczelności i wytrzymałości mechanicznej, za sprawą połączenia struktury dwóch fragmentów materiału. Do profesjonalnego spawania niezbędne jest jednak wykorzystanie odpowiednio dobranych gazów spawalniczych. Przyjrzyjmy się bliżej roli, jaką pełnią gazy w procesie spawania oraz zobaczmy, jakie ich rodzaje są przy nim stosowane.

Proces spawania a użycie gazów

Spawanie daje możliwość punktowego upłynnienia powierzchni łączonych fragmentów metalu oraz ich trwałego połączenia po zastygnięciu. Wysoka temperatura pozwalająca na uzyskanie tego efektu może być wytwarzana na różne sposoby – odbywa się to dzięki spalaniu odpowiedniego gazu, np. acetylenu lub tlenu, za sprawą przepływu prądu i wytworzeniu łuku elektrycznego, a także skoncentrowanej wiązce lasera albo plazmie, w zależności od stosowanej metody spawania oraz potrzeb związanych z dokładnością czy wyglądem utworzonego spawu.

Podwyższona temperatura sprawia, że cząsteczki łączonego metalu mogą wchodzić w reakcje chemiczne ze znajdującymi się w pobliżu substancjami, tworząc różnego typu tlenki. W okolice spawu mogą się również dostawać wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia i ciała obce. By uniknąć takiego ryzyka, używa się więc gazów osłonowych.

Gazy spawalnicze

Gazy osłonowe to substancje, które podczas spawania są podawane bezpośrednio w miejsce wykonywania spoiny. Ich strumień pozwala na odseparowanie tworzącego się jeziorka spawalniczego od wpływu środowiska zewnętrznego, a tym samym przyczynia się do zachowania wysokiej jakości połączenia. W zależności od stosowanej techniki spawania gazy osłonowe mogą być doprowadzane w różnej postaci. Najprostsza to używanie topliwej elektrody przy spawaniu MMA, z której wydzielają się gazy stanowiące pewien rodzaj ochrony, jej skuteczność jest jednak niska. W procesach spawalniczych MIG/MAG oraz TIG używa się więc gazu z butli. Najczęściej używane są gazy obojętne jak argon lub hel, używa się jednak również gazów aktywnych – azotu albo dwutlenku węgla. Stosowane są także mieszanki gazów. Gazy spawalnicze to także używany do spawania gazowego acetylen, propan albo wodór. Rodzaj użytego gazu ma wpływ na sam proces spawania oraz uzyskiwane rezultaty.