butle gazowe

Transport materiałów niebezpiecznych, czyli m.in. gazu LPG oraz gazów technicznych, musi odbywać się z zachowaniem odpowiednich zasad BHP. Jest to związane z zagrożeniem, jakie stanowią nieodpowiednio transportowane butle gazowe, zarówno dla samego kierowcy, jak i osób postronnych oraz użytkowników gazu. Zasady transportu butli gazowych i innych materiałów niebezpiecznych określa umowa ADR (Accord Dangereuses Router). Wyjaśniamy, w jaki sposób powinien odbywać się transport butli gazowych.

Butle gazowe jako materiał niebezpieczny

Różnego rodzaju gazy m.in.  gazy techniczne stwarzają zagrożenie pożarem oraz wybuchem, a także mogą doprowadzić do silnego zatrucia organizmu oraz skażenia środowiska naturalnego. Z tego względu muszą być transportowane w prawidłowy sposób, odpowiednio wyposażonymi pojazdami oraz przez osoby dysponujące wiedzą i doświadczeniem w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych. Zasady transportu butli gazowych oraz innych materiałów niebezpiecznych reguluje kilka aktów prawnych. Jednym z najważniejszych jest umowa ADR. Obowiązuje ona w Polsce i na terenie Europy, stanowiąc wyznacznik zasad bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych. Umowa ADR określa m.in.:

  • procedury załadunku, transportu oraz rozładunku,
  • zasady dotyczące konstrukcji i oznakowania pojazdów służących do transportu materiałów niebezpiecznych,
  • rodzaje opakowań transportowych.

Jak bezpiecznie przewozić butle gazowe?

W przypadku butli gazowych obowiązujące przepisy nakazują ich transport jedynie przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Transport, w zależności od wielkości butli oraz masy ładunku, może odbywać się różnego rodzaju pojazdami o odpowiedniej dopuszczalnej masie całkowitej m.in. pojazdami z zabudową otwartą i pojazdami z zabudową zamkniętą. Muszą one zostać dostosowane do transportu butli gazowych i właściwie oznakowane. Butle gazowe muszą być transportowane w pozycji pionowej oraz właściwie zabezpieczone przed przewróceniem się w czasie transportu, a także uderzaniem o inny ładunek. Umowa ADR określa także zasady załadunku i rozładunku butli gazowych. Załadunek i rozładunek butli gazowych musi uwzględniać właściwe postępowanie z materiałami niebezpiecznymi – butli nie należy przetaczać, przewracać i rzucać oraz przewozić wraz z innymi materiałami niebezpiecznymi. Przed transportem muszą zostać sprawdzone pod względem właściwego ułożenia, montażu zaworu, obecności uszczelki i zakrętki zabezpieczającej zawór.