butle z gazem

Gazy techniczne to gazy sprzedawane w postaci skroplonej w butlach i wykorzystywane do procesów produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu. Stosuje się je między innymi do wytwarzania napojów gazowanych, podczas spawania oraz jako paliwo do samochodów. Gazów technicznych używa się także w domowych kuchenkach, w medycynie, a także w wielu badaniach naukowych. Jak widać z tego wyliczenia, z gazami technicznymi stykamy się dość często i w różnych miejscach, dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób używać ich prawidłowo.

Bezpieczne używanie gazów technicznych

Gazy techniczne to między innymi dwutlenek węgla, acetylen, hel, argon czy propan. Używa się ich w różnorodnej działalności gospodarczej i pojawiają się również w naszych domach. Jednak za każdym razem trzeba obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie, ponieważ mogą być łatwopalne.

Główne zasady prawidłowego postępowania z gazami technicznymi przedstawiamy poniżej:

  • Kupowanie ze sprawdzonego źródła, w legalnych punktach sprzedaży, które zapewniają odpowiednią szczelność pojemników z gazami technicznymi oraz prawidłowe ich oznaczanie.
  • Przechowywanie w niezbyt wysokiej temperaturze – nie może ona przekraczać 35 stopni Celsjusza.
  • Składowanie pojemników z gazami w odpowiednio przystosowanych do tego pomieszczeniach, to znaczy takich, które mają dobrą wentylację i zapewniają ochronę przed nasłonecznieniem.
  • Ustawianie pojemników w pozycji pionowej z zaworem skierowanym do góry, a nie na leżąco, ponieważ to również może mieć wpływ na zachowanie się gazu znajdującego się wewnątrz.
  • Przechowywanie z dala od źródeł ciepła – minimalna odległość od najbliższego źródła ciepła może wynosić 1,5 m.
  • Dbanie o dobry stan urządzeń używanych do obsługi tych gazów, ponieważ w dużym stopniu również od nich zależy, czy praca z gazem będzie bezpieczna. Ważny jest dobry stan techniczny samego urządzenia, a także sprawdzenie przewodów, którymi przepływa gaz.
  • Obserwowanie, czy podczas pracy z gazami nie pojawiają się żadne nieprawidłowości. Jeśli tylko coś takiego zauważymy, należy pracę od razu przerwać, zakręcić zawory zbiornika z gazem i sprawdzić, w którym miejscu pojawiają się nieszczelności. Ważne jest także, by niezbędnych napraw nie dokonywać na własną rękę, ale zlecić je specjaliście.

Gazy techniczne mogą stać się niebezpieczne podczas użytkowania, dlatego bardzo ważne jest zachowywanie wszystkich wymienionych środków ostrożności, gdy pracujemy z nimi. Jeśli jednak pojemniki z gazami będziemy przechowywać w odpowiednich warunkach, a w czasie ich użytkowania zachowamy największą uważność i od razu zareagujemy na wszelkie pojawiające się nieprawidłowości, to zmniejszymy ryzyko prawie do zera. Najbardziej istotne jest niepopadanie w rutynę i pamiętanie o wszystkich środkach ostrożności nawet wtedy, gdy gazów technicznych używamy bardzo często.