Gazy spożywcze są szeroko wykorzystywane w różnych procesach technologicznych związanych z produkcją i przetwarzaniem żywności. Najczęściej wykorzystywane są tlen (O2), dwutlenek węgla (CO2) oraz azot (N2), choć stosuje się również inne gazy, np. argon (Ar) do szczególnie wymagającej żywności czy podtlenek azotu (N2O), który bywa używany m.in. przy przyspieszaniu dojrzewania owoców.

Zastosowania gazów spożywczych w przetwarzaniu żywności

Zastosowania gazów spożywczych w przetwarzaniu żywności koncentruje się głównie na procesach pakowania i przechowywania. Dzięki właściwościom poszczególnych gazów możliwe jest ograniczenie rozwoju szkodliwych mikroorganizmów i powstrzymanie procesów psucia się żywności. Dostarczanie dwutlenku węgla powstrzymuje rozwój pleśni, grzybów oraz namnażanie się bakterii. Stosowanie azotu ma za cel zapobieganie utlenianiu różnych składników żywności, a tlen bywa wykorzystywany do uzyskania intensywnie czerwonej barwy świeżego mięsa. Gazy spożywcze używane w różnych proporcjach mogą być stosowane do pakowania w atmosferze ochronnej (MAP) wielu rodzajów produktów: nabiału, mięsa, warzyw i owoców, ryb oraz przetworów mięsnych, wędlin czy produktów garmażeryjnych. Drugim dużym obszarem wykorzystania gazów spożywczych w przemyśle produkującym żywność jest wytwarzanie napojów nasyconych dwutlenkiem węgla. Stosuje się go zarówno przy produkcji napojów alkoholowych, jak piwo czy wina musujące, jak i przy napojach bezalkoholowych – wodach mineralnych nasycanych dwutlenkiem węgla czy napojach słodzonych.

Zastosowanie gazów spożywczych w rolnictwie i gastronomii

Zastosowanie gazów spożywczych w rolnictwie i gastronomii wiąże się przede wszystkim z ochroną produktów rolnych przed szkodnikami i zepsuciem oraz dystrybucją napojów. Gazy są używane m.in. do ochrony zerwanych owoców i warzyw przed insektami i działaniem mikroorganizmów. Przyspieszają też dojrzewanie owoców w przechowalniach. Używa się ich również do stymulacji hodowanych roślin, szczególnie w uprawach szklarniowych.

Gazy spożywcze w gastronomii wykorzystuje się do dystrybucji napojów – nasycania dwutlenkiem węgla czy wypychania cieczy podczas rozlewania. Niektóre gazy są również używane w zastosowaniach kuchennych, np. ciekły azot do chłodzenia i przygotowywania potraw kuchni molekularnej.