Gazy spawalnicze są używane dla zapewnienia najwyższej jakości spoin podczas termicznego łączenia metalu. Dzięki podawaniu ich w miejsce, w którym dochodzi do topienia metalu, unika się zanieczyszczenia spawu, przez wprowadzenie substancji obniżających jakość połączenia i wpływających na jego trwałość. Spawanie w osłonie gazów spawalniczych może być prowadzone różnymi metodami: przy wykorzystaniu elektrody topliwej (metody MIG i MAG) oraz nietopliwej (TIG). Przy spawaniu w osłonie gazowej wykorzystuje się najczęściej argon, hel, oraz dwutlenek węgla. W użyciu są również wodór, azot i tlenek azotu, a także tlen dodawany do przeróżnych mieszanek. Wybór odpowiedniego gazu do migomatu czy spawarki TIG musi uwzględniać nie tylko rodzaj wybranej metody, ale również typ materiału, który będzie spawany.

Argon do spawania w osłonie gazowej

Argon do spawania w osłonie gazowej może być wykorzystywany samodzielnie bądź w różnych mieszankach z innymi gazami. Stosuje się go we wszystkich metodach spawania, zarówno TIG, jak i MAG oraz MIG. Argon jest gazem obojętnym, co oznacza, że nie wchodzi w reakcje chemiczne z innymi substancjami. Jego cechą charakterystyczną jest również to, że jest niepalny i nie podtrzymuje procesu spalania. Wykorzystywanie argonu prowadzi do niestabilności łuku spawalniczego, w związku z tym argon jest używany w mieszankach z innymi gazami, np. dwutlenkiem węgla czy tlenem. Rodzaj mieszanki i jej skład procentowy zależy od tego, jaki metal ma być łączony.

Hel do spawania w osłonie gazowej

Hel do spawania w osłonie gazowej jest gazem obojętnym, nie bierze udziału w reakcjach chemicznych. Nie ulega spalaniu. Można go używać w metodach MIG oraz TIG. Przy korzystaniu z helu wymagana jest jego wysoka czystość. Podobnie jak argon również hel jest stosowany w mieszankach z tlenem bądź dwutlenkiem węgla.

Dwutlenek węgla do spawania w osłonie gazowej

Dwutlenek węgla do spawania w osłonie gazowej jest aktywny chemicznie oraz niepalny. Wykorzystywanie dwutlenku węgla do spawania w atmosferze ochronnej jest często stosowane ze względu na niższe koszty. Gaz ten powoduje jednak duże rozpryski i nie pozwala na łatwe uzyskiwanie regularnej spoiny. Spawanie w osłonie CO2 jest więc trudniejsze i wymaga większego nakładu pracy. Jest częstym składnikiem mieszanek spawalniczych.

Gazy do cięcia i obróbki metalu

Poza gazami spawalniczymi oferta firmy Kamino obejmuje również gazy do cięcia i obróbki metali. Acetylen i tlen są często używane do cięcia metalu. Acetylen jest gazem palnym, który pozwala na osiągnięcie wysokiej temperatury płomienia. Używanie go oznacza szybkie nagrzanie ciętej powierzchni, a zatem i możliwość szybkiego wykonania cięcia. Przy obróbce metalu oraz innych zastosowaniach bardzo często stosuje się propan. Jego zaletą jest bardzo czyste spalanie, jest więc często używany w palnikach różnego rodzaju.