przechowywanie butli gazowych

Istotnym czynnikiem zapewniającym bezpieczne przechowywanie butli gazowych jest odpowiednia wentylacja. Najprościej zadbać o nią, przechowując butle na zewnątrz budynków.

5 ważnych wskazówek odnośnie bezpiecznego przechowywania butli gazowych na zewnątrz budynków

Kluczowy jest wybór odpowiedniego miejsca do składowania butli – na otwartej przestrzeni, tak aby zapewniona była niezbędna wymiana powietrza  – a ewentualnie uwalniające się gazy rozprzestrzeniały się w atmosferze.

Jako producent gazów technicznych z Łodzi przedstawiamy podstawowe zasady bezpieczeństwa, które dotyczą przechowywania butli poza budynkiem.

  1. Wybrane miejsce powinno być oddalone od dróg ewakuacyjnych, ale również powinno znajdować się ponad poziomem gruntu i w oddaleniu od pomieszczeń niżej położonych czy też odpływów i wykopów.
  2. Upewnij się, że pobliżu wybranego do magazynowania miejsca nie znajdują się źródła ciepła, nie ma potencjalnych źródeł zapłonu ani materiałów łatwopalnych. Należy zadbać o to, aby w pobliżu znajdowała się swobodnie dostępna gaśnica proszkowa.
  3. Dopilnuj, aby powierzchnia przechowywania była wyrównana i utwardzona. Dla bezpiecznego i stabilnego przechowywania butli zaleca się pełne oraz opróżnione butle gazowe przechowywać pionowo. Składowanie butli w paletach transportowych gwarantuje im zabezpieczenie przed przetoczeniem się czy przewróceniem.
  4. Zwróć szczególną uwagę na to, aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do miejsca składowania butli.
  5. Staraj się uniknąć wpływu niekorzystnych czynników atmosferycznych, powodujących np. korozję. Dbaj o porządek i czystość w miejscu przechowywania butli i wokół nich.

Znając warunki bezpiecznego przechowywania butli gazowych na zewnątrz, pamiętaj o tym,  aby przestrzegać terminów ważności badań technicznych butli, z których korzystasz.

Każda butla posiada oznaczenie aktualnego terminu ważności okresowego badania technicznego – tzw. legalizacji. Badanie to w przypadku butli gazowych, tak jak w przypadku samochodu, należy odnawiać w wymaganych okresach, aby zagwarantować sobie właściwe i bezpieczne korzystanie z butli gazowej.