Kamino oferuje sprzedaż gazu do migomatów, które wykorzystywane są zarówno do spawania hobbystycznego, jak i profesjonalnego. Takie spawarki półautomatyczne wykorzystują do pracy metodę mig/mag stali, tytanu, aluminium i jego stopów i miedzi. Spawanie odbywa się przez topienie elektrody w osłonie gazowej: w metodzie mig uczestniczą gazy obojętne, mag – aktywne. Dobranie odpowiedniego gazu osłonowego skutkuje poprawnym wykonaniem spawu, dlatego warto zakupić gaz ze sprawdzonego źródła, oferującego legalizację butli CO2.

Gazy do migomatów używane są do spawania w zależności od konstrukcji:

  • stal wysokoprocentowa – mieszanki argonu z dodatkiem tlenu i dwutlenku węgla,
  • stal niskoprocentowa lub nierdzewna – aktywne mieszanki argonu z dwutlenkiem węgla, dwutlenkiem węgla i tlenu,
  • stal tytanowa, kwasoodporna lub aluminium – argon w czystej postaci,
  • metale podatne na utlenianie – samodzielne lub mieszanki argonu i helu.

Znaczenie gazu osłonowego w czasie spawania migomatem

Skład gazu osłonowego w czasie pracy spawalniczej migomatem zapewnia ochronę stopionego i ogrzanego metalu przed dostępem powietrza oraz odpowiedniego warunki dla jarzenia się łuku elektrycznego. Powietrze, które mogłoby mieć bezpośredni kontakt ze stopionym lub rozgrzanym metalem, będzie skutkowało jego utlenieniem lub kruchością – co będzie przekładać się na jego wytrzymałość. Brak gazu osłonowego w migomacie może spowodować także pęcherze lub nieestetyczne odpryski na licu spoiny, wpływa również na szybkość wykonywanego spawania.