Kamino oferuje gazy techniczne do zastosowań przemysłowych. Dostarczamy gazy czyste oraz mieszanki gazowe do użytku w różnych procesach technologicznych – od branży związanej z produkcją i przetwarzaniem żywności po gazy wykorzystywane przy obróbce metali i spajaniu konstrukcji. Nasz asortyment obejmuje gazy spożywcze, gazy sprężone dla przemysłu i usług oraz gazy ciekłe. Mamy również gazy palne do podtrzymywania płomienia w zastosowaniach przemysłowych oraz dostarczania ciepła i obróbki termicznej w gastronomii i zastosowaniach domowych.

Zastosowania gazów technicznych

Zastosowania gazów technicznych nie ograniczają się do spawalnictwa i przemysłu spożywczego. Różne rodzaje gazów technicznych są wykorzystywane w różnego rodzaju procesach technologicznych – od opalania pieców, przez produkcję tworzyw sztucznych aż po bardzo wydajne chłodzenie. Ciekły azot dzięki swej zdolności do zamrażania jest często używany w budownictwie do stabilizacji gruntów. Azot techniczny może być stosowany do szybkiego mrożenia czy zastosowań przeciwpożarowych. Gazy techniczne są również używane jako medium do kształtowania wyrobów wykonywanych z tworzyw sztucznych, np. we wtryskarkach. Częstym sposobem wykorzystywania gazów technicznych są też próby szczelności różnego rodzaju instalacji ciśnieniowych.

Gazy sprężone: czyste oraz mieszanki

Nasza oferta gazów sprężonych obejmuje gazy czyste: tlen, acetylen, azot, argon, hel, wodór oraz dwutlenek węgla. Dostępne są również mieszanki gazów różnych typów. Mamy sprężone powietrze (w tym również oddechowe o ciśnieniu do 300 bar), osłonowe gazy spawalnicze, np. mieszaniny argonu z dwutlenkiem węgla (Ar + CO2) lub tlenem (Ar + O2). Proponujemy również mieszanki dla przetwórstwa żywności i gastronomii, np. azot z dwutlenkiem węgla (N2 + CO2). Nasz asortyment obejmuje również mieszanki azotu i wodoru (N2 + H2) oraz mieszanki składające się z trzech gazów, np. połączenie helu, azotu i dwutlenku węgla (He + N2 + CO2). Oferujemy także propan i propan-butan.

Gazy ciekłe

Dostarczamy naszym kontrahentom również gazy ciekłe do zastosowań w różnych procesach technologicznych, chłodzenia materiałów czy zastosowań laboratoryjnych. Nasz asortyment obejmuje ciekły azot, tlen, argon oraz ciekły dwutlenek węgla. Sprzedaż skroplonych gazów wymaga zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa i postępowania z produktem. Gazy ciekłe mogą być dostarczane odbiorcom w zależności od zamówionej ilości w naczyniach firmy Dewar lub w dużych zbiornikach kriogenicznych o pojemności do 1000 dm3.

GAZY TECHNICZNE WARSZAWA
Oferta gazów technicznych produkowanych przez naszą firmę obejmuje:

GAZY SPRĘŻONE
tlen,
acetylen,
azot,
argon,
hel,
wodór,
dwutlenek węgla (techniczny i spożywczy),
powietrze (również oddechowe do 300 bar),
mieszanki osłonowe (Ag + CO2); (Ag + O2),
mieszanki spożywcze (N2 + CO2),
propan i propan-butan,
mieszanki N2+H2,
mieszanki trójskładnikowe (He+N2+CO2).
Gazy sprężone oferujemy w butlach od 3 do 50 dm3 oraz w wiązkach(12 x 50 dm3).

GAZY CIEKŁE
ciekły azot,
ciekły dwutlenek węgla.

Gazy ciekłe oferujemy w naczyniach dewar oraz zbiornikach kriogenicznych o pojemności do 1000 dm3.

ZASTOSOWANIE GAZÓW TECHNICZNYCH

Tlen - jest składnikiem mieszanek osłonowych do spawania, nie ma zapachu ani barwy. Posiada szerokie zastosowanie, m.in. w przemyśle spożywczym, chemicznym, petrochemicznym, szklarskim, hutniczym, w medycynie.

Acetylen - posiada słaby zapach i jest bezbarwny. Ma zastosowanie w przemyśle chemicznym przy produkcji tworzyw sztucznych. Szeroko stosowany w spawalnictwie do spawania gazowego oraz cięcia.

Azot - jest składnikiem mieszanek osłonowych do spawania i ma szerokie zastosowanie, m.in. w hutnictwie, przemyśle chemicznym, petrochemicznym, spożywczym i szklarskim, w laboratoriach oraz medycynie.

Argon - pospolity gaz szlachetny, jest składnikiem mieszanek osłonowych do spawania. Wykorzystywany jest m.in. w hutnictwie, przemyśle szklarskim i spożywczym, laboratoriach analitycznych, do produkcji samochodowych poduszek powietrznych.

Hel - bezwonny i bez smaku. Wykorzystywany jest m.in. w obróbce metali, elektronice, medycynie, w przemyśle chemicznym, dodawany do mieszanki oddechowej stosowanej przez nurków. Szerokie zastosowanie znajduje również jako gaz do balonów.

Wodór - bezwonny, bezbarwny i bez smaku, jest składnikiem mieszanek osłonowych do spawania. Ma zastosowanie m.in. w hutnictwie, przemyśle szklarskim, chemicznym i petrochemicznym.

Dwutlenek węgla - jest składnikiem mieszanek osłonowych do spawania. Bezwonny, bezbarwny i niepalny gaz w temperaturze pokojowej, jest cięższy od powietrza i dobrze rozpuszcza się w wodzie. Ma szerokie zastosowanie, m.in. w przemyśle spożywczym, chemicznym, hutnictwie, obróbce metali, w laboratoriach, medycynie, w gaśnicach przeciwpożarowych.

Propan - nie ma ani koloru, ani zapachu, nie rozpuszcza się w wodzie i jest cięższy od powietrza. Ma zastosowanie głownie jako paliwo samochodowe i w kuchenkach.

Sprężone powietrze - to bezbarwna i bezwonna mieszanina gazów. Wykorzystuje się je m.in. do nadmuchiwania rurociągów i zbiorników, obróbki metali, napędu urządzeń pneumatycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą sprzętu spawalniczego oraz materiałów ściernych.