GAZY TECHNICZNE WARSZAWA
Oferta gazów technicznych produkowanych przez naszą firmę obejmuje:

GAZY SPRĘŻONE
tlen,
acetylen,
azot,
argon,
hel,
wodór,
dwutlenek węgla (techniczny i spożywczy),
powietrze (również oddechowe do 300 bar),
mieszanki osłonowe (Ag + CO2); (Ag + O2),
mieszanki spożywcze (N2 + CO2),
propan i propan-butan,
mieszanki N2+H2,
mieszanki trójskładnikowe (He+N2+CO2).
Gazy sprężone oferujemy w butlach od 3 do 50 dm3 oraz w wiązkach(12 x 50 dm3).

GAZY CIEKŁE
ciekły azot,
ciekły dwutlenek węgla.

Gazy ciekłe oferujemy w naczyniach dewar oraz zbiornikach kriogenicznych o pojemności do 1000 dm3.

ZASTOSOWANIE GAZÓW TECHNICZNYCH

Tlen - jest składnikiem mieszanek osłonowych do spawania, nie ma zapachu ani barwy. Posiada szerokie zastosowanie, m.in. w przemyśle spożywczym, chemicznym, petrochemicznym, szklarskim, hutniczym, w medycynie.

Acetylen - posiada słaby zapach i jest bezbarwny. Ma zastosowanie w przemyśle chemicznym przy produkcji tworzyw sztucznych. Szeroko stosowany w spawalnictwie do spawania gazowego oraz cięcia.

Azot - jest składnikiem mieszanek osłonowych do spawania i ma szerokie zastosowanie, m.in. w hutnictwie, przemyśle chemicznym, petrochemicznym, spożywczym i szklarskim, w laboratoriach oraz medycynie.

Argon - pospolity gaz szlachetny, jest składnikiem mieszanek osłonowych do spawania. Wykorzystywany jest m.in. w hutnictwie, przemyśle szklarskim i spożywczym, laboratoriach analitycznych, do produkcji samochodowych poduszek powietrznych.

Hel - bezwonny i bez smaku. Wykorzystywany jest m.in. w obróbce metali, elektronice, medycynie, w przemyśle chemicznym, dodawany do mieszanki oddechowej stosowanej przez nurków. Szerokie zastosowanie znajduje również jako gaz do balonów.

Wodór - bezwonny, bezbarwny i bez smaku, jest składnikiem mieszanek osłonowych do spawania. Ma zastosowanie m.in. w hutnictwie, przemyśle szklarskim, chemicznym i petrochemicznym.

Dwutlenek węgla - jest składnikiem mieszanek osłonowych do spawania. Bezwonny, bezbarwny i niepalny gaz w temperaturze pokojowej, jest cięższy od powietrza i dobrze rozpuszcza się w wodzie. Ma szerokie zastosowanie, m.in. w przemyśle spożywczym, chemicznym, hutnictwie, obróbce metali, w laboratoriach, medycynie, w gaśnicach przeciwpożarowych.

Propan - nie ma ani koloru, ani zapachu, nie rozpuszcza się w wodzie i jest cięższy od powietrza. Ma zastosowanie głownie jako paliwo samochodowe i w kuchenkach.

Sprężone powietrze - to bezbarwna i bezwonna mieszanina gazów. Wykorzystuje się je m.in. do nadmuchiwania rurociągów i zbiorników, obróbki metali, napędu urządzeń pneumatycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą sprzętu spawalniczego oraz materiałów ściernych.