acetylen w spawaniu

Wiele przedsiębiorstw przemysłowych funkcjonuje opierając się w głównej mierze na wykorzystywaniu różnego rodzaju gazów technicznych: od sprężonego powietrza po azot czy argon.

Jednym z często wykorzystywanych związków chemicznych jest również acetylen. Jest to gaz, który może być wykorzystywany na kilka różnych sposobów – jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o jego właściwościach i zastosowaniu, zachęcamy do dalszej lektury.

Charakterystyka gazu

Acetylen nazywany jest również etynem i należy on do gazów palnych. Charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest gazem, który w stanie czystym jest bezwonny (jednakże w stanie technicznym ma trudno znośny zapach spowodowany zanieczyszczeniami w postaci fosforu czy siarki). Do tego osiąga najwyższą temperaturę płomienia, co powoduje, że jest jednym z najbardziej wydajny spośród wszystkich gazów palnych. Jego kolejną charakterystyczną cechą jest ciężar, który jest niższy od ciężaru powietrza – dzięki temu stanowi on mniejsze zagrożenie, bowiem nie gromadzi się on w dolnych partiach w danym otoczeniu. Mimo wszystko należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności przy stosowaniu wszelkiego rodzaju gazów technicznych. Acetylen należy do gazów duszących fizycznie, który przy dużym stężeniu może powodować nudności, zaburzenia świadomości, a nawet objawy prowadzące w ostateczności do zgonu. Co więcej, wysokie stężenie może być powodem wybuchu. W związku z tym, gaz ten przechowywany jest w butlach wykonanych ze stali wysokowęglowej. Dokładniej ujmując acetylen zostaje rozpuszczony w acetonie lub dimetyloformamidzie. Warto podkreślić, że sprzedaż acetylenu również odbywa się z zachowaniem bezpieczeństwa, stosując m.in. specjalne butle do gazów technicznych.

Zastosowanie acetylenu

Dzięki swoim właściwościom, acetylen jest niezwykle skuteczny i zapewnia wysoki poziom wydajności pracy w wielu dziedzinach. Przede wszystkim jest on stosowany przy spawaniu i cięciu metali przy wykorzystaniu palników acetylenowo-tlenowych. Acetylen pozwala na wyższą jakość, a zarazem krótszy czas cięcia, dzięki czemu jest on tak chętnie wykorzystywany przy pracach spawalniczych. Oprócz tego, swoje zastosowanie odnajduje on w przemyśle chemicznym – do syntezy różnych substancji. Dzięki użyciu acetylenu powstają takie organiczne związki chemiczne, jak aldehyd octowy czy chlorek winylu.

Na koniec warto wspomnieć, że acetylen ma dosyć duże zastosowanie w wytwarzaniu nowych produktów. Jest on używany do produkcji, takich elementów, jak:

  • rozpuszczalniki,
  • tworzywa sztuczne,
  • włókna syntetyczne.

Są to najbardziej popularne sposoby wykorzystania acetylenu, bowiem zastosowań można by było znaleźć więcej – jak chociażby w oświetleniu, które stosowano kiedyś w latarniach ulicznych czy przenośnych lampach gazowych. Choć ten sposób użycia acetylenu nie jest już aktualny, to poprzednie wymienione metody są jak najbardziej powszechnie i chętnie stosowane.