legalizacja butli gazowej

Butle gazowe są w pełni bezpieczne, o ile są leganie napełniane oraz używanie wedle obowiązujących norm. Jakie substancje mogą się w nich znajdować i na czym polega proces zatwierdzania ich ważności?

Podział butli

Butle to pojemniki z umieszczonymi wewnątrz gazami pod dużym ciśnieniem. Dla zapewnienia im jak najwyższej wytrzymałości, wykonuje się je najczęściej ze stali nierdzewnej, aluminium albo różnego rodzaju materiałów kompozytowych. Butle dzieli się na cztery typy, w zależności od tego, w jakim stanie skupienia są znajdujące się w nich substancje:

  • substancje w stanie gazowym, podwyższonym ciśnieniu oraz normalnej temperaturze,
  • substancje w stanie ciekłym, podwyższonym ciśnieniu oraz normalnej temperaturze,
  • substancje rozpuszczone,
  • substancje o temperaturze obniżonej i podwyższonym ciśnieniu.

Prawidłowa obsługa butli gazowych oraz główne zasady bezpieczeństwa

Aby upewnić się, że butla gazowa nie będzie stanowić dla nas niebezpieczeństwa, należy przede wszystkim kupować oryginalne produkty, z oznaczoną nazwą firmy. Kolejną zasadą jest nieustawianie jej w pobliżu źródeł ciepła oraz w bardzo nasłonecznionych miejscach, a także nieprzechowywanie w piwnicach, poniżej poziomu danego terenu. Ważna jest oczywiście również legalizacja butli gazowej, którą można przeprowadzić w naszej firmie. Polega ona na badaniu technicznym przez specjalistów Urzędu Dozoru Technicznego, którzy potwierdzą jej prawidłowy stan.

Jak wygląda legalizacja butli gazowej?

Badanie to rozpoczyna się od płukania wnętrza butli, potem zaś przeprowadzana jest próba wytrzymałościowa, która ma skontrolować jej solidność. Następnie ma miejsce malowanie i zazwyczaj również wymiana głównego zaworu. Koszt takiej usługi to zaledwie kilkadziesiąt złotych, jest to więc nieduża cena za zagwarantowanie pełnej sprawności butli i bezpieczeństwa użytkownika. Proces ten odbywa się co 10 lat, a data kolejnej legalizacji umieszczona jest na tabliczce znamionowej.

Butle gazowe, ze względu na potencjalnie niebezpieczne substancje znajdujące się w ich wnętrzu, muszą być użytkowane w sposób prawidłowy oraz poddawane procesowi legalizacji. Jest ona przeprowadzana stosunkowo rzadko, jednak producent nie może jej zaniechać.